STMY:n perinteiselle kesäopintoretkelle kokoontui bussilastillinen yhdistyksen jäseniä 13.-14.6.2019 Jyväskylässä. Retkeilyn ensimmäisenä päivänä tutustumisen kohteena olivat Kinnaskoski Oy:n sekä Metsä Fibren sahat Mänttä-Vilppulassa, lisäksi tutustuimme moderniin puukerrostalorakentamiseen Jyväskylän Kuokkalassa.

Kinnaskoskella yhtiön toimitusjohtaja Jyri Nenonen kertoi yhtiön historiasta ja toimintastrategiasta. Vuonna 1971 perustetussa perheyhtiössä työskentelee nyt jo kolmas yrittäjäsukupolvi. Yhtiön sahan vuosituotanto on noin 60.000m3 kuusisahatavaraa vuodessa ja se toimittaa asiakas- ja erikoistuotteita pääosin vientimarkkinoille. Yhtiöllä on oma metsäosasto, joka pystyy varmistamaan hyvinkin räätälöityjen lopputuotteiden valmistamisen lyhyelläkin varotusajalla. Nenonen kertoi, että Kinnaskoski Oy:llä ei ole tavoitteena tuotannon harppausmainen kasvattaminen, koska pienelle alueelle keskittynyt, yhteensä yli miljoona kuutiota tuottavien eri sahalaitosten tukin tarve on tehnyt sopivasta raaka-aineesta alueella niukkuusartikkelin.

Metsä Fibren Vilppulan laitoksella vierailuamme isännöivät tehdaspäällikkö Jaakko Vierola sekä myyntijohtaja Ville Valio. Vuonna 2013 uudistetulla jättisahalla tuotannossa on päästy jo yli puolen miljoonan kuutiometrin, eikä määrää Viertolan mukaan ole mahdotonta tuostakin kasvattaa. Suuret tuotantomäärät määrittävät myös toimintastrategian suuntia. Laitoksella on sahattu viime vuosina pelkästään kuusisahatavaraa, josta merkittäviä määriä toimitetaan nykyään mm. Kiinan markkinalle. Päälaivaussatamaksi on konttiliikenteen vuoksi muodostunut Vuosaari Helsingissä, missä sahan toimittamat erät kontitetaan maailmalle laivattavaksi. Retkeilijöille isännät tarjosivat maittavan hernekeittolounaan sahan ruokalassa, ennen kuin matka jatkui kohti Jyväskylän puurakentamisen kohdetta.

Puukuokka on ensimmäinen esimerkki Suomeen rakennetusta 8-kerroksisesta puukerrostalosta. Kohdetta esitteli retkeläisille Puukuokan rakentaneen JVR-Rakenne Oy:n toimitusjohtaja Arttu Suuronen. Kaikkiaan Puukuokkaan on valmistunut kolme puukerrostaloa, jotka on koottu tehtaalla rakennetuista tilaelementeistä. Näissä runko on ristiinliimattua puulevyä (CLT). Nämä levyt muodostavat rungon kantavan ja jäykistävän osan. Ikkunat ja lämmöneriste on liitetty tilaelementteihin. Julkisivut on esivalmistettu ja asennettu piilokiinnityksellä työmaalla samaa rytmiä kerrosten noustessa. Kadunpuoli on peittomaalattua kuusta ja sisäpiha käsittelemätöntä lehtikuusta.

Retkeilyyn perinteisesti kuuluvaa sahamiesillallista nautittiin kauniissa illassa Savutuvan Apajalla Vaajakoskella, missä oli myös mahdollisuus pestä saunassa ensimmäisen retkeilypäivän hiet.

Perjantain retkeilykohteena oli Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas, jonka Metsä Group kertoo olevan pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas. Tehtaan päätuotteen selluloosan vuosituotanto on 1,3 miljoonaa tonnia, jonka tuottamiseen tarvitaan noin 6,5 miljoonaa kuutiota puuraaka-ainetta. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se tuottaa prosesseissaan myös energiaa yli tehtaan oman tarpeen. Muita selluntuotannon sivuvirroista saatavia biotuotteita ovat mäntyöljy, tärpätti, bioenergia, tuotekaasu ja rikkihappo. Mahdollisia uusia jalosteita biotuotetehtaalla ovat sellupohjaiset tekstiilikuidut, biokomposiitti ja ligniinijalosteet. Tehdasesittelyssä nautimme Metsä Groupin vierailukeskuksessa Pro Nemuksessa, tehdasaluetta pääsimme katselemaan mukavasti Pohjolan Matka Oy:n modernista turistibussista. Retkeilyn päätti Laukaan Peurungassa nautittu lounas ja ajo Jyväskylän Matkakeskukseen rautatieasemalle.

Teksti: Jyrki Mantere. Julkaistu aiemmin Puumies -lehdessä 6/2019