Stipendit

Professori Martti Levónin stipendirahasto

Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys r.y. – Finlands Sågindustrimannaförening r.f. edistää sääntöjensä 2§:n mukaisesti sahateollisuuden ammattihenkilöstön, sahateollisuutta harrastavien ja alaa opiskelevien ammattitaidon kohottamista.
Tarkoitusta varten on perustettu professori Martti Levónin nimeä kantava stipendirahasto, jolle yhdistys on laatinut uudistetut säännöt jotka yhdistyksen syyskokous 18.11.2015 on vahvistanut.

Opintostipendien hakuaika on ympäri vuoden ja palkintostipendin haettavaksi julistamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallitus päättää stipendien myöntämisistä kokouksissaan.

Stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella tai yhdistyksen internet-sivuilta löytyvällä hakemuslomakkeella. Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä varten stipendiä haetaan sekä perustelut stipendin saamiselle. Liitteiksi tulee laittaa opintorekisterisuoritusote, lista saaduista sekä anotuista mutta vielä päättämättömistä avustuksista ja lisäksi vaihtoon/harjoitteluun liittyvissä hakemuksissa todistus paikan saamisesta ja valvovan opettajan puolto. Hakijan ei tarvitse olla Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry:n jäsen.  

 

Aiempien vuosien stipendien saajat

Stipendit

Professori Martti Levónin stipendirahastosta myönnetään opinto-, palkinto- ja tunnustus-stipendejä.

 

Stipendien jakaminen

Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen hallitus päättää stipendien jakamisesta.

Valmistelua varten se voi keskuudestaan nimetä työryhmän.

 

Professori Martti Levónin opintostipendi

Stipendi on tarkoitettu sahateollisuutta edistävien opinnäytetöiden, täydentävien opintojen sekä ulkomailla tapahtuvan opiskelun ja harjoittelun tukemiseen. Opintostipendin suuruus on korkeintaan 1.000 e ja se myönnetään hakemuksesta. Opintostipendejä pyritään jakamaan vuosittain.

 

Professori Martti Levónin palkintostipendi

Sahateollisuuden teknistä kehitystä, tuotekehitystä, markkinointia tai tutkimusta edistävästä tutkimusaiheesta voidaan julistaa kilpailu tutkimussuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta. Siihen voivat osallistua alan oppilaitosten opiskelijat, jatko-opiskelijat ja tutkimuslaitosten tutkijat. Parhaalle tutkimussuunnitelmalle ja sen toteuttamiselle myönnetään palkintostipendi, jonka suuruus voi olla korkeintaan 5.000 e.

 

Professori Martti Levónin tunnustusstipendi

Sahateollisuuden hyödyksi tehdystä erityisen ansiokkaasta tutkimus- ja kehitystyöstä, merkittävistä tutkimustuloksista, keksinnöistä tai muusta toiminnasta voidaan jakaa tunnustusstipendi, jonka suuruus on korkeintaan 10.000 e.

Tunnustusstipendi on tarkoitettu alan arvostusta ja merkitystä korostavaksi tunnustukseksi ja yhdistyksen hallitus voi myöntää sen yhdistyksen jäsenistön tai myös ulkopuolisen tahon aloitteesta.

 

Stipendien hakeminen ja myöntämisen julkistaminen

Opintostipendien hakuaika on ympäri vuoden ja palkintostipendien haettavaksi julistamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus ilmoittaa stipendien hausta yhdistyksen syys- ja kevätkokouksen yhteydessä sopivaksi katsomillaan tiedotustavoilla.

Stipendien myöntämisestä hallitus päättää kokouksissaan ja julkistaa päätöksensä sopivaksi katsomallaan tavalla.

 

Muutokset näihin sääntöihin

Muutokset näihin sääntöihin vahvistaa yhdistyksen kokous yhdistyksen hallituksen esityksestä.

Yhdistyksen kanslia

Säästöpankinranta 4 C 24
00530 Helsinki
info@stmy.fi

Yhdistyksen sihteeri

Jukka Ala-Viikari
puh: 0400 802 896
jukka.ala-viikari@thermowood.fi

Yhdistyksen puheenjohtaja

Ville Valio
puh 040 532 1554
ville.valio@luviansaha.fi