Moderni sahateollisuus tarvitsee penaalin terävimmät kynät sahoille töihin

Suomen sahateollisuusyrityksiin kohdistetussa laajassa tutkimuksessa kartoitettiin tarpeet osaajista, rekrytoitavien osaamisesta sekä keinot, joihin yritykset ovat valmiit panostamaan alan vetovoiman ja tunnettuuden lisäämiseksi etenkin nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimuksen teetti Suomen Sahateollisuusmiesten yhdistys ja sen toteutti TTS Työtehoseura. Tutkimusta rahoittivat Puumiesten ammattikasvatussäätiö ja Metsämiesten Säätiö.

Tutkimuksen mukaan kahdella kolmasosalla sahoista on rekrytointitarvetta. Alan koulutusta on Suomessa supistettu 2008 laman jälkeen. Korkeakouluista valmistuneet metsätieteiden maisterit ja diplomi-insinöörit eivät päädy sahateollisuuden palvelukseen. Kyse on sekä sahateollisuuden heikosta tunnettuudesta ja vetovoimasta opiskelijoiden keskuudessa että oppilaitosten puutteellisista sahateollisuuden opintosisällöistä.

Sahateollisuuden toimintaympäristön muutos asettaa yhä korkeampia vaatimuksia henkilöstön osaamiselle. Sahateollisuudessa työskenteleviltä odotetaan erityisesti raaka-aine- ja sahausprosessiosaamista, mutta myös metsäiset taidot, erityisesti puukauppaosaaminen ovat tärkeitä. Työelämätaidoista tärkeimmiksi osoittautuivat työturvallisuusosaaminen, esimiestaidot, itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn.

Tutkimus osoitti, että sahateollisuudella on halua lisätä koulutuksen vetovoimaa ja yrityksissä ollaan valmiita konkreettisesti panostamaan resursseja tähän työhön. Toiminnan keskiössä ovat sekä ympäristövastuullisesti hiiltä sitovan, modernin sahateollisuuden yleinen näkyvyys, että tietoisuuden lisääminen sahateollisuuden tarjoamista työllistymis- ja uramahdollisuuksista opiskelu- tai työpaikkaa valitseville.

Tutustu tarkemmin:
https://www.tts.fi/files/5536/Sahateollisuuden_osaaja-_ja_osaamistarpeet_seka_koulutuksen_vetovoima.pdf

Lisätietoja:
Kai Merivuori
+358 40 532 2868
kai.merivuori@merivuori.fi