Yhdistys

Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry

Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry:n tarkoituksena on toimia sahateollisuuden ammattilaisten ja sahateollisuusalaa harrastavien henkilöiden yhdyssiteenä sekä edistää maamme sahateollisuutta. Yhdistys on perustettu 1927.

Näiden tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistys mm.

  • käsittelee sahateollisuutta koskevia kysymyksiä kokouksissaan
  • järjestää esitelmätilaisuuksia ja retkeilyjä
  • antaa teknisiä lausuntoja, suorittaa alaan kuuluvia tutkimuksia ja toimituttaa julkaisuja 
  • jakaa stipendejä ja avustuksia jäsentensä ammattitaidon kohottamiseksi
  • pitää yhteyttä muihin metsäteollisuusalan järjestöihin sekä Suomessa että ulkomailla

Hallitus 2024

Puheenjohtaja

Ville Valio

Muut jäsenet

Saku Pänkäläinen (varapj.)
Matti Iso-Kuusela
Tuomas Halttunen
Tommy Lindström
Markus Luodelahti
Esa Mikkonen
Juha Ropilo
Matti Sipiläinen

Hallituksen vuosijäsenet
Tero Dilström
Juha Hakala
Aniita Junnila
Tommi Sneck

Tilintarkastaja

Tomi Rimpinen, KHT, BDO Oy

Toiminnantarkastajat

Pasi Martikainen
Pekka Korri

varalla:
Jukka Tamminen
Pauli Aaltonen

Vaalivaliokunta

Hannu Peltonen, puheenjohtaja
Pekka Kopra
Markku Koskinen
Ville Valio
Markus Luodelahti
Kai Merivuori
Kari Perttilä
Eero Valio
Vaalivaliokunnan sihteerinä toimii yhdistyksen sihteeri.

Kilpailulaki

Huomautus kilpailulainsäädännön asettamista rajoituksista

Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry:n toiminnan tarkoitus on sääntöjen mukaan (2§) toimia sahateollisuuden ammattihenkilöiden yhdyssiteenä sekä edistää toiminnallaan Suomessa toimivaa sahateollisuutta.

Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry:llä ei ole roolia jäsentensä työnantajien kilpailutilannetta koskevissa asioissa, eikä yhdistys pyri toiminnallaan rajoittamaan kilpailua alalla toimivien yritysten välillä.

Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry:tä ei myöskään saa käyttää välikappaleena kilpailua rajoittavaan toimintaan.

Hyväksytty yhdistyksen hallituksessa 31.08.2017

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY

Yhdistyksen kanslia

Säästöpankinranta 4 C 24
00530 Helsinki
info@stmy.fi

Yhdistyksen sihteeri

Jukka Ala-Viikari
puh: 0400 802 896
jukka.ala-viikari@thermowood.fi

Yhdistyksen puheenjohtaja

Ville Valio
puh 040 532 1554
ville.valio@luviansaha.fi